RUAY มาดูปีชง 2565 เช็กดวงชะตา 12 นักษัตรพร้อมวิธีแก้ชง!

RUAY มาดูปีชง 2565 เช็กดวงชะตา 12 นักษัตรพร้อมวิธีแก้ชง!

RUAY มาดูปีชง 2565 เช็กดวงชะตา 12 นักษัตรพร้อมวิธีแก้ชง! ปีชง 2565 คืออะไร? พูดถึง “ปีชง” อย่านิ่งนอนใจไป บางคนอาจทำของหาย ไม่สบาย หรือเกิดอุบัติเหตุได้นะ! โดย ปีชง หมายถึง ปีที่นักษัตรของเราไปปะทะกับปีนักษัตรที่เป็นคู่ศัตรู ทำให้ปีนั้นเราจะดวงตกหรือมีเคราะห์ได้ ซึ่งปีชงนั้นจะเปลี่ยนไปทุกปีตามนักษัตรต่าง ๆ ทั้ง 12 ในแต่ละปีนั้นจะมีนักษัตรที่ได้รับผลกระทบจากปีชงทั้งหมด 4 นักษัตร โดยจะแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้… ปีชง คือปีนักษัตรที่ได้รับผลกระทบ 100% ปีคัก คือปีนักษัตรที่ได้รับผลกระทบ 75% ปีเฮ้ง คือปีนักษัตรที่ได้รับผลกระทบ 50% ปีผั่ว คือปีนักษัตรที่ได้รับผลกระทบ 25% ปีที่ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ คือปีที่เป็นคู่ศัตรูกับปีนั้น ๆ เช่น สมมุติว่าปีนี้เป็นปี ปีชวด (ปีหนู) นักษัตรที่ชงเต็ม ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ ปีมะเมีย Read more…